Hitachi

MARCA MODELO COMPATIBLE CON ECOGRAFOS HITACHI MODELOS: TIPO
HITACHI EUP-C314 EUB-405, EUB-410, EUB-415, EUB-420, EUB-450, EUB-515 Convexo
HITACHI EUP-C314G EUB-405+, EUB-420, EUB-525, EUB-555, EUB-6000, EUB-6000S Convexo
HITACHI EUP-C314T EUB-405, EUB-415, EUB-420, EUB-525, EUB-555 Convexo
HITACHI EUP-C514 EUB-405+, EUB-525, EUB-2000, EUB-5500, EUB-6000, EUB-6500, EUB-8500 Convexo
HITACHI EUP-C715 EUB-405+, EUB-525, EUB-2000, EUB-5500, EUB-6000, EUB-6500, EUB-8500 Convexo
HITACHI EUP-L54M EUB-405+, EUB-500, EUB-525, EUB-2000, EUB-5500, EUB-6500, EUB-8500 Lineal
HITACHI EUP-V53W EUB-405+, EUB-525, EUB-2000, EUB-5500, EUB-6000, EUB-6500, EUB-8500 Endocavitario
HITACHI PL21   Lineal
HITACHI Guias Tabla de guias de biopsia HITACHI Guias
HITACHI Reparaciones Reparaciones de transductores HITACHI Reparaciones