Edan

MARCA MODELO COMPATIBLE CON ECOGRAFOS EDAN MODELOS: TIPO
EDAN C361 D3, DUS-3, DUS-3000 Convexo
EDAN E611 D3, DUS-3, DUS-3000 Endocavitario
EDAN E613 DUS-6 Endocavitario
EDAN E741 D3, DUS-3, DUS-3000 Humano Rectal
EDAN L741 D3, DUS-3, DUS-3000 Lineal
EDAN V561 D3, DUS-3, DUS-3000 Vet Rectal
EDAN V741 D3, DUS-3, DUS-3000 Vet Rectal
EDAN Guias Tabla de guias de biopsia EDAN Guias
EDAN Reparaciones Reparaciones de transductores EDAN Reparaciones